Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / Wydział Humanistyczny

Medioznawstwo (s1)

Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-29 do 2017-07-10 23:59:59

Limit miejsc

60

Język wykładowy

polski

+pokaż OPIS KIERUNKU

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

  • „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości

 

Lp.

Wymagane przedmioty

Przelicznik dla poziomu przedmiotu

podstawowy

rozszerzony

1.

Język polski - część pisemna

p1 = 0,25

p1 = 0,50

2.*

Filozofia albo biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo geografia albo historia albo historia muzyki albo historia sztuki albo informatyka albo języka łaciński i kultura antyczna albo matematyka albo wiedza o społeczeństwie albo język obcy nowożytny - część pisemna

p2 = 0,25

p2 = 0,50

* Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.

 

Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2,

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języka polskiego,

W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z przedmiotu 2,

p1 - przelicznik dla poziomu z języka polskiego,

p2 - przelicznik dla poziomu z przedmiotu 2.

 

Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganych przedmiotów zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

+pokaż OPIS zasad kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

+pokaż OPIS zasad kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Międzynarodową

+pokaż OPIS zasad kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

+pokaż ULGI w postępowaniu kwalifikacyjnym

Dodatkowe informacje

Zakwalifikowani do przyjęcia na studia składają komplet wymaganych dokumentów. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie od 14 lipca 2017 r. do 19 lipca 2017 r. w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w Toruniu ul. Gagarina 11 - Aula UMK. Od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00 do 18.00, w sobotę w godzinach: 9.00 do 14.00, w niedzielę nieczynne.