Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / Wydział Humanistyczny

Filozofia (s2)

Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-29 do 2017-07-30 23:59:59

Limit miejsc

50

Język wykładowy

polski

+pokaż OPIS KIERUNKU

Zasady kwalifikacji

Wymagania wstępne

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, magistra lub równoważny dowolnego kierunku lub makrokierunku.

 

Zasady kwalifikacji

Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

+pokaż OPIS zasad kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

+pokaż OPIS zasad kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Międzynarodową

+pokaż OPIS zasad kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

+pokaż ULGI w postępowaniu kwalifikacyjnym

Dodatkowe informacje

Zakwalifikowani do przyjęcia na studia składają komplet wymaganych dokumentów. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie od 04 sierpnia 2017 r. do 08 sierpnia 2017 r. w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w Toruniu ul. Gagarina 11 - Aula UMK w godzinach: 9.00 do 15.00.