Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / Wydział Humanistyczny

Kognitywistyka (s2)

Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-29 do 2017-07-30 23:59:59

Limit miejsc

50

Język wykładowy

polski

+pokaż OPIS KIERUNKU

Zasady kwalifikacji

Wymagania wstępne

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, magistra lub równoważny dowolnego kierunku lub makrokierunku.

Zasady kwalifikacji

  • Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom kwalifikowani są na podstawie konkursu ocen z dyplomów.
  • Kandydaci, którzy mają tytuł licencjata kierunku kognitywistyka z oceną na dyplomie nie niższą, niż 4,0 uzyskują maksymalną liczbę punktów.
  • Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa oceniana jest w skali 0-100 pkt.

+pokaż OPIS zasad kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

+pokaż OPIS zasad kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Międzynarodową

+pokaż OPIS zasad kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

+pokaż ULGI w postępowaniu kwalifikacyjnym

Dodatkowe informacje

Zakwalifikowani do przyjęcia na studia składają komplet wymaganych dokumentów. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie od 04 sierpnia 2017 r. do 08 sierpnia 2017 r. w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w Toruniu ul. Gagarina 11 - Aula UMK w godzinach: 9.00 do 15.00.