Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / Wydział Humanistyczny

Filozofia (n1)

Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Język wykładowy

polski

+pokaż OPIS KIERUNKU