OŚWIADCZENIA KANDYDATA KORZYSTAJĄCEGO
Z INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW (IRK)

Przed przystąpieniem do tworzenia konta jest wymagane zaakceptowanie następujących zasad.

Przeczytaj i naciśnij przycisk 'Wyrażam zgodę' (wtedy przejdziesz do następnych etapów rejestracji) lub 'Nie wyrażam zgody' (wtedy rejestracja jest niemożliwa).
 1. Zapoznałem się z warunkami i trybem rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2017/2018:
 2. Przyjmuję do wiadomości, że:
  1. Uniwersytet Mikołaja Kopernika nie ponosi odpowiedzialności za podanie przeze mnie błędnych danych.
  2. Moja rejestracja internetowa będzie uznana za wiążącą po wprowadzeniu przeze mnie wszystkich niezbędnych danych i wyborze kierunku studiów oraz uzyskaniu potwierdzenia w IRK, że na konto UMK wpłynęła opłata rekrutacyjna za wybrane kierunki studiów (wymóg opłaty rekrutacyjnej nie dotyczy kandydatów na studia doktoranckie).
  3. Osobiste konto rekrutacyjne jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji; wiadomości umieszczone na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące go (nie dotyczy kandydatów na studia doktoranckie).
  4. Mam prawo do wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika, z siedzibą w Toruniu, przy ul. Gagarina 11, dla celów postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu studiów zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz 883 z późniejszymi zmianami).