Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / Wydział Filologiczny

Komparatystyka literacko-kulturowa (s1)

Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-05-15 do 2018-07-09 23:59:59

Limit miejsc

25

Język wykładowy

polski

+pokaż OPIS KIERUNKU

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

  • „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości

 

Lp.

Wymagane przedmioty

Przelicznik dla poziomu przedmiotu

podstawowy

rozszerzony

1.*

Historia albo język polski – część pisemna albo język łaciński i kultura antyczna albo filozofia albo historia sztuki albo historia muzyki albo WOS albo geografia

p1 = 0,25

p1 = 0,50

2.**

Język obcy nowożytny - część pisemna

p2 = 0,25

p2 = 0,50

* Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji

** Kandydat wskazuje język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji

 

Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2,

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z przedmiotu 1,

W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języka obcego,

p1 - przelicznik dla poziomu z przedmiotu 1,

p2 - przelicznik dla poziomu z języka obcego.

 

Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganych przedmiotów zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

 

+pokaż OPIS zasad kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

+pokaż OPIS zasad kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Międzynarodową

+pokaż OPIS zasad kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

+pokaż ULGI w postępowaniu kwalifikacyjnym