Nicolaus Copernicus University in Toruń / Faculty of Languages

Comparative Studies in Literature and Culture (full-time, 1st cycle education) (NQF)

Level of study: first-cycle Form of study: full-time Education profile: general academic Duration: 3 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-05-15 to 2018-07-09 23:59:59

Limit of students

25

Language

Polish

+pokaż OPIS KIERUNKU

Admission procedure for candidates with polish new maturity exam (since 2005)

  • „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości

 

Lp.

Wymagane przedmioty

Przelicznik dla poziomu przedmiotu

podstawowy

rozszerzony

1.*

Historia albo język polski – część pisemna albo język łaciński i kultura antyczna albo filozofia albo historia sztuki albo historia muzyki albo WOS albo geografia

p1 = 0,25

p1 = 0,50

2.**

Język obcy nowożytny - część pisemna

p2 = 0,25

p2 = 0,50

* Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji

** Kandydat wskazuje język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji

 

Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2,

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z przedmiotu 1,

W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języka obcego,

p1 - przelicznik dla poziomu z przedmiotu 1,

p2 - przelicznik dla poziomu z języka obcego.

 

Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganych przedmiotów zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

 

+pokaż OPIS zasad kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

+pokaż OPIS zasad kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Międzynarodową

+pokaż OPIS zasad kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

+pokaż ULGI w postępowaniu kwalifikacyjnym