Nicolaus Copernicus University in Toruń / Faculty of Languages

English Studies (part-time, 1st cycle education) (NQF)

Level of study: first-cycle Form of study: part-time Education profile: general academic Duration: 3 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-05-15 to 2018-09-03 14:59:59

Language

English

+pokaż OPIS KIERUNKU

Admission procedure for candidates with polish new maturity exam (since 2005)

  • „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości

 

Lp.

Wymagane przedmioty

Przelicznik dla poziomu przedmiotu

podstawowy

rozszerzony

1.

Język angielski - część pisemna

-

p1 = 0,60

2.

Język polski - część pisemna

p2 = 0,25

p2 = 0,40

 

Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

 W = p1W1 + p2W2,

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języka angielskiego,

W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języka polskiego,

p1 - przelicznik dla poziomu z języka angielskiego,

p2 - przelicznik dla poziomu z języka polskiego.

 

Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z języka polskiego zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

+pokaż OPIS zasad kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

+pokaż OPIS zasad kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Międzynarodową

+pokaż OPIS zasad kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

+pokaż ULGI w postępowaniu kwalifikacyjnym