Nicolaus Copernicus University in Toruń / Faculty of Humanities

Inter-faculty studies in humanities

Level of study: first-cycle Form of study: full-time Education profile: general academic Duration: 3 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2019-05-14 to 2019-07-11 23:59:59

Limit of students

50

Language

Polish

+pokaż OPIS KIERUNKU

Admission procedure for candidates with polish new maturity exam (since 2005)

  • „nowa matura” - konkurs świadectw dojrzałości

Lp.

Wymagane przedmioty

Przelicznik dla przedmiotu

1.*

Język polski - część pisemna albo matematyka albo język obcy nowożytny - część pisemna

p = 0,50

2.*

Filozofia albo biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo geografia albo historia albo historia muzyki albo historia sztuki albo informatyka albo język łaciński i kultura antyczna albo wiedza o społeczeństwie albo język obcy nowożytny (inny niż w punkcie 1)

p = 0,50

* Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.

 

Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = pW1 + pW2,

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z przedmiotu 1,

W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z przedmiotu 2,

p - przelicznik.

 

Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganych przedmiotów zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość. 

+pokaż OPIS zasad kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

+pokaż OPIS zasad kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Międzynarodową

+pokaż OPIS zasad kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

+pokaż ULGI w postępowaniu kwalifikacyjnym