Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / Wydział Sztuk Pięknych

Sztuka mediów i edukacja wizualna (sj)

Poziom kształcenia: jednolite magisterskie Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 5 lat

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-05-14 do 2019-07-04 23:59:59

Limit miejsc

26

Język wykładowy

polski

+pokaż OPIS KIERUNKU

Zasady kwalifikacji

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunki artystyczne:

  • konserwacja i restauracja dzieł sztuki (sj), grafika (sj), sztuka mediów i edukacja wizualna (sj)

mogą zarejestrować się tylko na jeden z tych kierunków.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

  • „nowa matura” – kwalifikacja prac plastycznych, egzamin praktyczny, konkurs świadectw dojrzałości

 

Lp.

Jednostka kwalifikacyjna

Min. pkt./poziom

Przelicznik

1.*

Kwalifikacja prac plastycznych

-

-

2.

Egzamin praktyczny: rysunek, malarstwo, kompozycja

80

pe = 0,70

3.**

Konkurs świadectw dojrzałości: historia sztuki albo historia albo język polski (część pisemna) albo język obcy nowożytny (część pisemna)

podstawowy

pp = 0,15

rozszerzony

pp = 0,30

*Kwalifikacja prac plastycznych – polega na przeglądzie prac plastycznych wykonanych przez kandydata. Teczka z pracami powinna zawierać minimum 5 rysunków, format min. 100 cm x 70 cm i minimum 5 prac plastycznych dowolnego rodzaju. Przegląd  prac  plastycznych  zostanie  przeprowadzony  w obecności kandydata i będzie oceniany „TAK” lub „NIE”. Ocena „NIE” dyskwalifikuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

** Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji

 

Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = peWe + ppWp,

gdzie:

We – liczba punktów uzyskanych z egzaminu praktycznego, egzamin oceniany jest w skali 0-100 pkt. Uzyskanie poniżej 80 punktów jest równoznaczne z niezdaniem egzaminu,

Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z przedmiotu,

pe - przelicznik dla egzaminu praktycznego,

pp - przelicznik dla poziomu przedmiotu.

 

Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z przedmiotu zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość. 

+pokaż OPIS zasad kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

+pokaż OPIS zasad kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Międzynarodową

+pokaż OPIS zasad kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

+pokaż ULGI w postępowaniu kwalifikacyjnym

Terminy egzaminów

Kwalifikacja prac plastycznych odbędzie się w dniu 8 lipca 2019 r. o godz. 9.00 w Zakładzie Rysunku, przy ul. Szosa Bydgoska 50/56 w Toruniu w sali 101. Egzamin praktyczny odbędzie się w dniach od 9 lipca do 10 lipca 2019 r., rozpoczęcie egzaminu godz. 9.00 w Zakładzie Rysunku, przy ul. Szosa Bydgoska 50/56 w Toruniu w sali 101.
Więcej informacji nt. egzaminów można uzyskać bezpośrednio na Wydziale Sztuk Pięknych https://art.umk.pl/