Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy / Wydział Farmaceutyczny

Kosmetologia (s2) - Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-05-14 do 2019-09-10 23:59:59

Limit miejsc

36

Język wykładowy

polski

+pokaż OPIS KIERUNKU

Zasady kwalifikacji

Wymagania wstępne

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata kierunku kosmetologia lub kierunku zdrowie publiczne specjalność kosmetologia lub innego kierunku, program którego w co najmniej 60% jest zgodny z programem nauczania kierunku kosmetologia studia I stopnia. Ocena zgodności programów kształcenia jest dokonywana przez Dziekana Wydziału Farmaceutycznego lub Komisję Programową Wydziału Farmaceutycznego.

 

Zasady kwalifikacji

  • Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom kwalifikowani są na podstawie konkursu dyplomów.

 

Oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych przeliczane są następująco: 

Ocena

Punkty za ocenę

dostateczny (3)

40

dostateczny + (3+)

55

dobry (4)

70

dobry + (4+)

85

bardzo dobry (5)

100

 

Przy rozszerzonej skali ocen – ocenom celujący i bardzo dobry plus przypisuje się wartość punktową 100. 

  • Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia.

+pokaż OPIS zasad kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

+pokaż OPIS zasad kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Międzynarodową

+pokaż OPIS zasad kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

+pokaż ULGI w postępowaniu kwalifikacyjnym