Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie na rok akademicki 2021/22

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Aktualności

Rekrutacja

Ogłoszenie wyników kwalifikacji na studia niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w kampusie toruńskim

| Sławomir Zelek

Dzisiaj o godz. 14:00 zostały ogłoszone wyniki kwalifikacji na studia niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie.

Zostały przyjęte wszystkie osoby, które wniosły opłatę rekrutacyjną i w terminie dostarczyły dokumenty do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Pozostałe osoby zostały nieprzyjęte z powodu niedostarczenia dokumentów w terminie..

Ogłoszenie 2 tury kwalifikacji na studia stacjonarne s1 i sj prowadzone w kampusie toruńskim

| Sławomir Zelek

O godz. 14:00 UCzelniana Komisja Rekrutacyjna ogłosiła wyniki kwalifikacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie prowadzone w kampusie toruńskim.

Decyzją Rektora kierunek Chemia i technologia żywności (s1) nie został uruchomiony. Do wszystkich osób, które brały udział w kwalifikacji na ten kierunek będzie wysłana wiadomość w systemie IRK.

Poniżej lista kierunków, na których był próg punktowy:
Administracja (s1)    40,8
Architektura informacji (s1)    28
Filologia romańska (s1)    49,8
Historia sztuki (s1)    39,5
Kognitywistyka (s1)    58,8
Malarstwo (sj)    82,88
Medioznawstwo (s1)    25,75
Pedagogika (s1)    49,5
Turystyka i rekreacja (s1)    31,2

Na pozostałe kierunki zakwalifikowano wszystkie osoby, które miały opłatę przypisaną do kierunku i spełniły wymagania kwalifikacyjne.

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani muszą dostarczyć komplet dokumentów w terminie 20.09-22.09.

Weterynaria - próg - Komunikat z 16 września 2021

| Mariusz Popławski

 

W dniu 16 września 2021 r. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna UMK przeprowadziła kolejny etap kwalifikacji na kierunek Weterynaria (sj):

 

--> próg przyjęcia - 40,31

 --> próg wpisu na listę rezerwową - 34,31

Próg wpisu na listę rezerwową nie uległ zmianie.

 

Osoby, które przekroczyły próg punktowy oraz złożyły wcześniej dokumenty będąc wpisanym na listę rezerwową zostały przyjęte (lub przeniesione z kierunku o niższym priorytecie) na kierunek Weterynaria.

 

Weterynaria - próg (komunikat 8 września)

| Mariusz Popławski

Informujemy, że w dniu 8 września 2021 r. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna UMK nie obniżyła progu dla kierunku weterynaria (sj).

Zainteresowane osoby prosimy o śledzenie komunikatów w zakładce "aktualności" oraz ewentualnych zmian na Państwa kontach w systemie IRK. O wszelkich decyzjach będziemy informować na bieżąco.

Ogłoszenie kolejnego etapu kwalifikacji na kierunek Weterynaria (sj)

| Sławomir Zelek

W dniu 1 września 2021 r. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przeprowadziła kolejny etap kwalifikacji na kierunek Weterynaria (sj):

próg przyjęcia - 40,42
próg dla wpisu na listę rezerwową - 34,31

Osoby, które przekroczyły próg punktowy oraz złożyły wcześniej dokumenty będąc wpisanym na listę rezerwową zostały przyjęte (lub przeniesione z kierunku o niższym priorytecie) na kierunek Weterynaria.

Próg wpisu na listę rezerwową nie uległ zmianie.

Wyniki kolejnego etapu będą ogłoszone 8 września.

Druga tura na studia s1 i sj w kampusie toruńskim

| Sławomir Zelek

Od dnia 11 sierpnia 2021 rozpoczną się zapisy w drugiej turze na następujące kierunki:
Administracja (s1)
Archeologia (s1)
Architektura informacji (s1)
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (s1)
Astronomia (s1)
Automatyka i robotyka (s1)
Bezpieczeństwo narodowe (s1)
Bezpieczeństwo wewnętrzne (s1)
Biologia (s1)
Biotechnologia (s1)
Chemia (s1)
Chemia i technologia żywności (s1, studia inżynierskie)
Chemia kosmetyczna (s1)
Chemia medyczna (s1)
Etnologia - antropologia kulturowa (s1)
Filologia bałkańska (s1)
Filologia germańska (s1)
Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie (s1)
Filologia polska (s1)
Filologia romańska (s1)
Filologia rosyjska (s1)
Filozofia (s1)
Fizyka (s1)
Fizyka techniczna (s1, studia inżynierskie)
Geografia (s1)
Gospodarka przestrzenna (s1, studia inżynierskie)
Historia (s1)
Historia sztuki (s1)
Kognitywistyka (s1)
Krytyka artystyczna (s1)
Kulturoznawstwo (s1)
Malarstwo (sj)
Matematyka (s1)
Matematyka i Ekonomia (s1)
Matematyka stosowana (s1)
Medioznawstwo (s1)
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (s1)
Pedagogika (s1)
Politologia (s1)
Praca socjalna (s1)
Stosunki międzynarodowe (s1)
Studia skandynawsko-bałtyckie (s1)
Teologia (sj), sp. kapłańska
Teologia (sj), sp. katechetyczno-pastoralna
Turystyka i rekreacja (s1)
Wojskoznawstwo (s1)

Na kierunku Nauki o rodzinie (s1) pierwsza tura została przedłużona do 13 września.

Zapisy oraz wnoszenie opłat na kierunek Malarstwo (sj) jest do 10 września do godz. 23:59, na pozostałe kierunki wymienione wyżej - do 13 września do godz. 23:59.

Ogłoszenie wyników nastąpi 17 września o godz. 14:00, a składanie dokumentów będzie w dniach 20-22 września - liczy się data otrzymania dokumentów przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, a nie data wysłania.

 

Wyniki kwalifikacji 3 etapu w I turze rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w kampusie toruńskim

| Sławomir Zelek

O godz. 14:20 ogłoszono wyniki kwalifikacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie.

Poniżej lista kierunków, na które nie kwalifikowano wszystkich kandydatów (kierunek, liczba kwalifikacji, próg punktowy):
Biologia sądowa (s1)    7    57,4
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (s1)    1    46,5
Filologia angielska (s1)    8    79,8
Filologia włoska (s1)    5    42,8
Finanse i rachunkowość (s1)    0    65
Grafika (sj)    0    76,1
Informatyka (s1)    11    47,7
Informatyka stosowana (s1, studia inżynierskie)    21    49,7
Informatyka, studia inżynierskie (s1)    13    58,6
Japonistyka (s1)    3    84,33
Komunikacja i psychologia w biznesie (s1)    2    63,6
Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (sj)    2    81,5
Kulturoznawstwo (s1) - Kultura Dalekiego Wschodu (z językiem chińskim)    3    61
Kulturoznawstwo (s1) - Kultura Dalekiego Wschodu (z językiem japońskim)    1    73,5
Lingwistyka praktyczna i copywriting (s1)    7    54,4
Lingwistyka stosowana (s1) - język francuski z językiem arabskim lub czeskim lub hiszpańskim    3    62,2
Lingwistyka stosowana (s1) - język rosyjski z językiem arabskim lub czeskim lub hiszpańskim    3    57,9
Lingwistyka stosowana (s1) - język włoski z językiem arabskim lub czeskim lub hiszpańskim    3    63,3
Logistyka (s1)    0    62
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (sj)    0    47,1
Pedagogika specjalna (sj)    3    47,1
Prawo (sj)    41    59,3
Psychologia (sj)    7    60,95
Socjologia (s1)    3    48
Sztuka mediów i edukacja wizualna (s1)    2    71,26
Weterynaria (sj)    0    43,71
Zarządzanie (s1)    8    49

Lista rezerwowa na kierunek Weterynaria (sj) - próg wpisania na listę rezerwową wynosi 34,31

Na pozostałych kierunkach zakwalifikowano wszystkich kandydatów.

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani lub wpisani na listę rezerwową muszą dostarczyć komplet dokumentów w terminie 29.07-02.08.

Więcej informacji https://www.umk.pl/kandydaci/niezbednik/zakwalifikowani/torun/

Wyniki kwalifikacji 2 etapu w I turze rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w kampusie toruńskim

| Sławomir Zelek

O godz. 14:10 ogłoszono wyniki kwalifikacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie.

 

Poniżej lista kierunków, na które nie kwalifikowano wszystkich kandydatów (kierunek, liczba kwalifikacji, próg punktowy):
Biologia sądowa (s1)    17    59,6
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (s1)    20    47
Filologia angielska (s1)    19    80,8
Filologia włoska (s1)    7    49,9
Finanse i rachunkowość (s1)    25    65
Grafika (sj)    2    78,2
Informatyka (s1)    16    60,1
Informatyka stosowana (s1, studia inżynierskie)    24    57,4
Informatyka, studia inżynierskie (s1)    25    63,3
Japonistyka (s1)    9    85,27
Komunikacja i psychologia w biznesie (s1)    14    64,8
Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (sj)    2    83,4
Kulturoznawstwo (s1) - Kultura Dalekiego Wschodu (z językiem chińskim)    9    62,75
Kulturoznawstwo (s1) - Kultura Dalekiego Wschodu (z językiem japońskim)    2    74,5
Lingwistyka praktyczna i copywriting (s1)    8    60
Lingwistyka stosowana (s1) - język francuski z językiem arabskim lub czeskim lub hiszpańskim    8    64,9
Lingwistyka stosowana (s1) - język rosyjski z językiem arabskim lub czeskim lub hiszpańskim    4    61,3
Lingwistyka stosowana (s1) - język włoski z językiem arabskim lub czeskim lub hiszpańskim    7    66
Logistyka (s1)    10    62
Ochrona dóbr kultury (s1)    3    30
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (sj)    16    47,1
Pedagogika specjalna (sj)    10    49,2
Prawo (sj)    2    61,5
Psychologia (sj)    48    61,75
Sztuka mediów i edukacja wizualna (s1)    2    74
Weterynaria (sj)    8    49,35
Zarządzanie (s1)    12    51

Lista rezerwowa na kierunek Weterynaria (sj) - próg wpisania na listę rezerwową wynosi 43,71

Na pozostałych kierunkach zakwalifikowano wszystkich kandydatów.

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani lub wpisani na listę rezerwową muszą dostarczyć komplet dokumentów w terminie 23-26 lipca.

Więcej informacji https://www.umk.pl/kandydaci/niezbednik/zakwalifikowani/torun/

Legitymacja studencka

| Dariusz Jasieniecki

Szanowni zakwalifikowani Kandydaci,

Informacje dotyczące uzyskania,bądź rezygnacji z legitymacji studenckiej pojawią sie dopiero po dostarczeniu dokumentów do Komisji i przyjęciu kandydata na studia.

W tym miejscu znajdziecie informacje dotyczące legitymacji studenckiej.

 

Wyniki kwalifikacji 1 etapu w I turze rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w kampusie toruńskim

| Sławomir Zelek

O godz. 14:00 ogłoszono wyniki kwalifikacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie.

 

Nabór na kierunek Nauki o rodzinie (s1) został przedłużony do 13 września (ogłoszenie wyników będzie 17 września).

Poniżej lista kierunków, na które nie kwalifikowano wszystkich kandydatów (kierunek, liczba kwalifikacji, próg punktowy):

Archeologia (s1)    40    44
Architektura informacji (s1)    62    42
Architektura wnętrz (s1)    22    74,3
Astronomia (s1)    20    65,8
Automatyka i robotyka (s1)    70    51,1
Biologia sądowa (s1)    68    64,4
Biotechnologia (s1)    70    58,6
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (s1)    59    55,5
Ekonomia (s1)    179    52
Filologia angielska (s1)    57    84,4
Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie (s1)    12    48
Filologia romańska (s1)    45    48,8
Filologia włoska (s1)    40    59,2
Finanse i rachunkowość (s1)    180    68,8
Fizyka (s1)    20    60,9
Grafika (sj)    26    81,8
Historia sztuki (s1)    30    64
Informatyka (s1)    30    75,5
Informatyka stosowana (s1, studia inżynierskie)    63    63
Informatyka, studia inżynierskie (s1)    87    71,2
Japonistyka (s1)    35    87,23
Kognitywistyka (s1)    80    53,6
Komunikacja i psychologia w biznesie (s1)    70    67,6
Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (sj)    32    85
Kulturoznawstwo (s1) - Kultura Dalekiego Wschodu (z językiem chińskim)    22    69,5
Kulturoznawstwo (s1) - Kultura Dalekiego Wschodu (z językiem japońskim)    21    78
Lingwistyka praktyczna i copywriting (s1)    62    65,6
Lingwistyka stosowana (s1) - język francuski z językiem arabskim lub czeskim lub hiszpańskim    35    67,3
Lingwistyka stosowana (s1) - język rosyjski z językiem arabskim lub czeskim lub hiszpańskim    25    63,3
Lingwistyka stosowana (s1) - język włoski z językiem arabskim lub czeskim lub hiszpańskim    34    70,7
Logistyka (s1)    69    66,6
Matematyka (s1)    60    42
Medioznawstwo (s1)    60    34,5
Ochrona dóbr kultury (s1)    25    48
Pedagogika (s1)    90    44,8
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (sj)    54    55
Pedagogika specjalna (sj)    35    53,8
Prawo (sj)    430    62
Psychologia (sj)    95    66,8
Socjologia (s1)    59    78,5
Sport i wellness (s1)    70    36,5
Sztuka mediów i edukacja wizualna (s1)    26    81,56
Weterynaria (sj)    79    57,81
Zarządzanie (s1)    180    53,6

Lista rezerwowa na kierunek Weterynaria (sj) - próg wpisania na listę rezerwową wynosi 49,82

Na pozostałych kierunkach zakwalifikowano wszystkich kandydatów.

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani lub wpisani na listę rezerwową muszą dostarczyć komplet dokumentów w terminie 14-19 lipca.

Więcej informacji https://www.umk.pl/kandydaci/niezbednik/zakwalifikowani/torun/

Ogólne

Akceptacja zdjęć w systemie rekrutacyjnym

| Mariusz Czerniak

Uprzejmie informujemy, że proces akceptacji zdjęć rozpoczyna się zawsze po ogłoszeniu wyników rekrutacji i dotyczy tylko kandydatów przyjętych na studia.

Zdjęcia zaakceptowane są wykorzystywane do wydruku elektronicznej legitymacji studenckiej/doktoranta.