Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie w języku angielskim (2021/22) - kandydaci cudzoziemcy

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Cognitive Science (s2)

Szczegóły
Kod 24550309-KRK
Jednostka organizacyjna Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Kierunek studiów Cognitive Science
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe angielski
Limit miejsc 12
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Eligibility criteria 

Bachelor, Master or equivalent degree awarded in any field entitling the candidate to undertake master level education (with apostille or legalized)

Qualification principles

Selective/competitive admission based on diploma grades/scores. The candidate can be awarded up to 100 points.

Candidates holding a  diploma  in the field of Cognitive Science, Biology, Mathematics,  Psychology, Physics, Linguistics, whose final result is equivalent to Polish “dobry”, will be awarded maximum points. The Faculty reserves the right to use weighted average points awarded (according to the transcript of results) as an additional criteria. Candidates are obliged to enclose a transcript of records from the university.