• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia drugiego stopnia na rok akademicki 2023/24

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Politologia (s2)

Szczegóły
Kod 27510313-3S-KRK
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Kierunek studiów politologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 25
Czas trwania 1,5 roku (3 semestry)
Wymagany dokument
  • Dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

szczegółowy opis kierunku


Zasady kwalifikacji

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny dowolnego kierunku.

Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.