Chemia (s2)


W mocy od: 25 maja 2020

Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, inżyniera lub równoważny kierunku chemia, licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny kierunku inżynieria chemiczna, technologia chemiczna, technologia żywności i żywienia człowieka, materiały współczesnych technologii, chemia kosmetyczna, ochrona środowiska, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, biotechnologia, farmacja oraz inne pokrewne.

Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.