Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia drugiego stopnia na rok akademicki 2021/22

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Chemia kosmetyczna (s2)

Szczegóły
Kod 06510385-KRK
Jednostka organizacyjna Wydział Chemii
Kierunek studiów Chemia kosmetyczna
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 40
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny kierunku chemia kosmetyczna,chemia, chemia i technologia żywności, chemia żywności, chemia i analiza żywności, technologia żywności i żywienia człowieka, materiały współczesnych technologii, biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, farmacja, kosmetologia, inżynieria materiałowa, technologia chemiczna, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria środowiska oraz inne pokrewne.

Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.