• log in
  • create an account

This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

News

General

Akceptacja zdjęć w systemie rekrutacyjnym

| Mariusz Czerniak

Uprzejmie informujemy, że proces akceptacji zdjęć rozpoczyna się zawsze po ogłoszeniu wyników rekrutacji i dotyczy tylko kandydatów przyjętych na studia.

Zdjęcia zaakceptowane są wykorzystywane do wydruku elektronicznej legitymacji studenckiej/doktoranta.