European Union
  • log in
  • create an account

Recruitment for a doctoral school in the main mode (2021/22)

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Akceptacja zdjęć w systemie rekrutacyjnym

| Mariusz Czerniak

Uprzejmie informujemy, że proces akceptacji zdjęć rozpoczyna się zawsze po ogłoszeniu wyników rekrutacji i dotyczy tylko kandydatów przyjętych na studia.

Zdjęcia zaakceptowane są wykorzystywane do wydruku elektronicznej legitymacji studenckiej/doktoranta.