Education in Interdysciplinary Doctoral School - Academia Copernicana


In power from: 4 Jul 2019

Registration criteria

Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

I. Konkurs projektów doktorskich w ramach Szkoły.

II. Konkurs kandydatów na doktorantów realizujących wybrane w etapie I projekty doktorskie.